Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 18 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 206-Ա

10.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
18 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 206-Ա

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԲԱԴԵՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

      Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.<<Գավառի արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Քրիստինե Բադեյանին դեկտեմբերի 19-ից տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդից 7 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Ք. Բադեյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 28-ն է:
3. Ք. Բադեյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում պարտականությունները վերապահել Արմինե Գրիգորյանին:
4.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ