Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 18 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 205-Ա

10.01.2019

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 205-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 219 հոդվածի 1-ին մասի 2 կետով և Համայնքային ծառայության մասին ՀՀ օրենքի 31 հոդվածի 1-ին կետի բ) ենթակետի դրույթներով, կարգադրում եմ

1.Ընթացիկ տարում իրենց աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար քաղաքապետարանի ներքոհիշյալ աշխատակիցներին տրամադրել միանվագ դրամական պարգևատրում

1.Բոշյան Գրիգոր                               400 000 ՀՀ դրամ
2.Մանուկյան Կարինե                      350 000 ՀՀ դրամ
3.Կոխպեցյան Ռուբեն                      100 000 ՀՀ դրամ
4.Մանուկյան Ալվարդ                      150 000 ՀՀ դրամ
5.Գևորգյան Արա                               250 000 ՀՀ դրամ
6. Բրսիկյան Տիգրան                         150 000 ՀՀ դրամ
7. Խաչատրյան Սաթենիկ                 250 000 ՀՀ դրամ
8. Բադալյան Արտաշես                    100 000 ՀՀ դրամ
9. Չքոլյան Վաչագան                        150 000 ՀՀ դրամ
10. Բոշյան Արտավազդ                    100 000 ՀՀ դրամ
11. Մարտիրոսյան Արման              100 000 ՀՀ դրամ
12. Մանուկյան Մկրտիչ                   100 000 ՀՀ դրամ
13. Խաչատրյան Վարսենիկ             200 000 ՀՀ դրամ
14,. Խունոյան Բելա                          100 000 ՀՀ դրամ
15. Մելքոնյան Սյուզաննա               100 000 ՀՀ դրամ
16.Բուդումյան Անահիտ                   100 000 ՀՀ դրամ
17.Հովհանյան Արևիկ                         50 000  ՀՀ դրամ
18.Խանձրածյան Տաթևիկ                   50 000  ՀՀ դրամ
19.Մանուկյան Հովհաննես                100 000 ՀՀ դրամ
20. Զախարյան Տիգրան                      100 000 ՀՀ դրամ

Ընդամնեը` 3 000 000 /երեք մլիոն/ ՀՀ դրամ:  
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ