Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 14 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 203-Ա

10.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
14 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 203-Ա

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը

1.Գավառ համայնքի 2018թ.բյուջեով նախատեսված 09 բաժնի 3 խմբի 2 դասի /միջին մասնագիտական կրթություն/ գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Գավառ համայնքի հետևյալ բնակիչներին տրամադրել դրամական օգնություն.

Մուխսիխչոյան Նինա    -  105 000 /մեկ հարյուր հինգ հազար/ ՀՀ դրամ
Շահրիկյան Արփինե      -  105 000 /մեկ հարյուր հինգ հազար/ ՀՀ դրամ

Ընդամենը 210 000 /երկու հարյուր տաս հազար/ ՀՀ դրամ:

 2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ