Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 12 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 202-Ա

10.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
12 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 202-Ա

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

   Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ 2335-Ն որոշումը, կարգադրում եմ

1, Ս/թ դեկտեմբերի 13-ին քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Կարինե Մանուկյանին գործուղել  ք. Երևան Հայաստանի համայնքների Միություն՝ մասնակցելու համայնքային ծառայողների համաժողովին:մասնակցելու 
2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ սահմանված կարգով կատարել գործուղման ծախսերի հաշվարկը:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ