ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 75-ԱՆԱՀԻՏ ԲՈՒԴՈՒՄՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26.10.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 75
             10.08.2015թ.                                                                                            ք. Գավառ
ԱՆԱՀԻՏ ԲՈՒԴՈՒՄՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ
 ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
           Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.    Գավառի քաղաքապետարանի համակարգչային օպերատոր Անահիտ Բուդումյանին տրամադրել հերթական արձակուրդի մի մասը` 5 աշխատանքային օր` օգոստոսի 10-ից օգոստոսի 14-ը ներառյալ /հիմք անձնական դիմումը/:
2.     Ա. Բուդումյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ë/Ã օգոստոսի 17-ն է:
3.    Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:
              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան