Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 10 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 201-Ա

10.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
10 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 201-Ա

,,ԳԱՎԱՌԻ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ՛՛ ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ. N143-Ն հրամանի 177-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի տարեկան ծրագիրը

1. <,Գավառի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ում կառավարման համակարգի և  ներդրված հսկողական համակարգի գնահատման` դրանց արդյունավետությունը և օգտավետությունը ուսումնասիրելու ու դիտարկելու նպատակով սույն թվականի դեկտեմբերի 14-ից՝ 12 աշխատանքային օրով, Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից <<Գավառի մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ-ում անցկացնել համապատասխանության աուդիտ:
2. Աուդիտի աշխատանքներում ներգրավել Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետներ Սաթենիկ Խաչատրյանին, Տիգրան Բրսիկյանին. քաղաքապետարանի աշխատակից Արման Մարտիրոսյանին:   
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ