Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 200-Ա

10.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
05 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 200-Ա

ՎԱՐՍԵՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ 2335-Ն որոշումը, կարգադրում եմ

1, Ս/թ դեկտեմբերի 6-ին իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ Վարսենիկ Խաչատրյանին գործուղել  ք. Երևան՝ մասնակցելու ,,Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող ուսուցողական սեմինարին:
2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ սահմանված կարգով կատարել գործուղման ծախսերի հաշվարկը:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ