Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 30 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 199-Ա

10.01.2019

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
30 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2018թվականի N 199-Ա

ՅՈՒՐԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

               Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի  158-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

  1. Ս/թ դեկտեմբերի 01-ից ,,Գավառ համայնքի  կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում''ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Յ. Մինասյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը`24 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/: 

2. Յ. Մինասյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 29-ն է: 

3.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Համայնքի ղեկավար՝                    ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ