ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 73- ՄԱՐԻԱ ՂԱՍԱԲՕՂԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26.10.2015

ՔԱՂՎԱԾՔ
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 73
             04.08.2015թ.                                                                                            ք. Գավառ
 ՄԱՐԻԱ ՂԱՍԱԲՕՂԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ
 ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
           Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
1.    ,,Գավառի ուսուցողական կենտրոն’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Մարիա Ղասաբօղլյանին տրամադրել 2014թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 15 աշխատանքային օր` օգոստոսի 05-ից օգոստոսի 25-ը ներառյալ /հիմք անձնական դիմումը/:
2.     Մ. Ղասաբօղլյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թօգոստոսի 26-ն է:
3.    Տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահել Վարուշկա Խաչիկյանին:  
4.    Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:
              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան