ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 69-ԱՐՓԻՆԵ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

26.10.2015

Քաղվածք
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 69
31.07.2015թ.                                                                                                   ք. Գավառ
 ԱՐՓԻՆԵ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
               Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158 հոդվածի պահանջներով 
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ
  1. Ս/թ օգոստոսի 3-ից ,,Գավառի երաժշտական դպրոց’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Արփինե Զարգարյանին տրամադրել 2015թ. հերթական արձակուրդը` 25 աշխատանքային օր` /հիմք անձնական դիմումը/:  
2.  Ա. Զարգարյանի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 7-ն է: 
3. Տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահել Արևիկ Կրիչյանին: 
4. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 
Քաղաքապետ                             Գ. Մարտիրոսյան
Իսկականի հետ ճիշտ է 
Աշխատակազմի քարտուղար                                     Կ. Մանուկյան