Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 28 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 139-Ա - ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

24.10.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
28 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 139-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը

1. Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 10 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն

Շակոյան Ջուլիետա              20 000 ՀՀ դրամ
Խանձրածյան Տաթևիկ          20 000 ՀՀ դրամ
Մելքոնյան Օֆելյա                20 000 ՀՀ դրամ
Ղազարյան Ամալյա               20 000 ՀՀ դրամ
Հարությունյան Գոհար         20 000 ՀՀ դրամ
Սաֆարյան Լենա                  20 000 ՀՀ դրամ
Հակոբյան Ահարոն               20 000 ՀՀ դրամ
Աթոյան Մարիամ                  20 000 ՀՀ դրամ
 Տոնոյան Հակոբ                     20 000 ՀՀ դրամ
Մնեյան Զարիկ                      20 000 ՀՀ դրամ

Ընդամենը 200 000 /երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ:
2.Կարգադրությունըուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ