Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 136-Ա

24.10.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 136-Ա

ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

     Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի դրույթներով, որոշում եմ

        Գավառի քաղաքապետարանում ստեղծել տարահանման ևընդունման հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

       Հանձնաժողովի նախագահ՝              Գրիգոր Բոշյան /Գավառ քաղաքապետի տեղակալ/        

Նախագահի տեղակալ՝              Վաչագան Չքոլյան /քաղաքապետի խորհրդական/ 

              Քարտուղար՝                  Տիգրան Զախարյան /քաղաքապետարանի օպերատոր/            

                       Անդամներ՝                         Արամ Մինասյան /սպորտդպրոցի փոխտնօրեն/

                                  Արման Մարտիրոսյան / քաղաքապետարանի
                                                    աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական                                                                
                                                                      բաժնի գլխավոր մասնագետ/

                                   Մկրտիչ Քոլոզյան /քաղաքապետարանի օպերատոր/

                                     Հովհաննես Մանուկյան /քաղաքապետարանի
                                                                                 տնտեսվար/

                                     Արամ Յազերյան /Գավառ համայնքի ավագանու
                                                                                           անդամ/
                                                Վարազդատ  Ավետիսյան /Գավառ համայնքի
                                                                                  ավագանու անդամ/
                                               Գավառի ոստիկանության բաժնի աշխատակից
                                                Գավառի ԲԿ-ի բժիշկ                   

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ