Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 135-Ա

24.10.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 135-Ա

ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

       Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի դրույթներով, որոշում եմ

    Գավառի քաղաքապետարանում ստեղծել հետախուզական խումբ հետևյալ կազմով.

       Խմբի ղեկավար`                  Սամվել Ամիրխանյան /Գավառ համայնքի
                                                        ավագանու  անդամ/  
              Անդամներ`                   Մհեր Մարինոսյան /Գավառ համայնք
                                                        ավագանու անդամ/ 
                                                        Գարեգին Ղարիբյան /Գավառ համայնքի
                                                         ավագանու  անդամ/     
                                                        Արթուր Հովեյան /Գավառ համայնքի 
                                                         ավագանու  անդամ/ 
                                                        Արտակ Զանգեզուրյան /Գավառ համայնքի
                                                         ավագանու անդամ/

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ