Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 134-Ա

24.10.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
24 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2018թվականի N 134-Ա

ՓՐԿԱՐԱՐԱԿՆ ԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

      Ղեկավարվելով <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի, 23-րդ հոդվածի, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 41-րդ հոդվածի դրույթներով, որոշում եմ

    Գավառի քաղաքապետարանում ստեղծել փրկարարական խումբ հետևյալ կազմով.

Խմբի ղեկավար`                        Ավետիք Ղազանչյան /քաղաքապետարանի
                                                       աշխատակազմի ներքին աուդիտի
                                                         բաժնի պետ/   

      Անդամներ`                          Արծրուն Ղուրշուդյան /քաղաքապետարանի
                                                      աշխատակազմի առաջատար մասնագետ/

                                    Արման Մարուխյան /Գավառ համայնքի                               
                                              ավագանու անդամ/            

                                    Դավիթ Մազմանյան /Գավառ համայնքի
                                               ավագանու  անդամ/ 

                                    Գարիկ Մինասյան /քաղաքապետի
                                              խորհրդական/  

                                    Արամայիս Միրիբյան /պահակ/

                                    Հրայր Դռնոյան /պահակ/

                                    Մայիս Սայադյան /պահակ/

 

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ