Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 27 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 118-Ա

10.08.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
27 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 118-Ա

ԳԱԳԻԿ ՂԱՐԱԲԱՂՑՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ օգոստոսի 06-ից համայնքի տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատու Գագիկ Ղարաբաղցյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը`20 աշխատանքային օր /հիմք՝ անձնական դիմումը/:  
2. Գ. Ղարաբաղցյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 01-ն է:  
3.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ