Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 26 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 117-Ա

10.08.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
26 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 117-Ա

ԳԱՐԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

              Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ օգոստոսի 01-ից քաղաքապետի խորհրդական Գ. Մինասյանին 
տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդը`20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ` լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր /հիմք անձնական դիմումը/:  
2. Գ. Մինասյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ սեպտեմբերի 04-ն է:  
3.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից: 

 

      Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ