Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 25 ՀՈՒՆԻՍԻ 2018թվականի N 116-Ա

10.08.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
25 ՀՈՒՆԻՍԻ 2018թվականի N  116-Ա

 ԿԱՐԻՆԵ ՂԱՐԱԲԱՂՑՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24)  կետով և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով
1. Ս/թ հուլիսի 25-ից  լուծել  քաղաքապետարանի ցրիչ  Կարինե Ղարաբաղցյանի աշխատանքային պայմանագիրը /հիմք Կ. Ղարաբաղցյանի դիմումը/:
2.Իրավատնտեսագիտկան բաժնի գլխավոր մասնագետին՝ կատարել Կ. Ղարաբաղցյանի  վերջնահաշվարկը:
2.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ