Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 19 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 114-Ա

10.08.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
19 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 114-Ա

ԹԵՐԵԶԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

       Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.<<Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Թերեզա Հակոբյանին
 տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը՝ 10 աշխատանքային օր՝ հուլիսի 19-ից օգոստոսի 02-ը ներառյալ /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Թ. Հակոբյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ օգոստոսի 02-ն է: 
3. Թ. Հակոբյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում պարտականությունները վերապահել մանկապարտեզի մեթոդիստ Մերի Մարտիրոսյանին:
4.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ