Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 19 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 113-Ա

10.08.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
19 ՀՈՒԼԻՍԻ 2018թվականի N 113-Ա

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ

ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

      Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1.Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Կարինե Մանուկյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը՝ 8 աշխատանքային օր՝ հուլիսի 20-ից հուլիսի 31-ը ներառյալ /հիմք անձնական դիմումը/:
2.Կ. Մանուկյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ օգոստոսի 01-ն է: 
3.Կ. Մանուկյանի արձակուրդի ժամանակահատվածում աշխատակազմի քարտուղարի պարտականությունները վերապահել իրավատնտեսագիտական բաժնի պետ Ա. Գևորգյանին:
4.Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ