Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 07 ՄԱՅԻՍԻ 2018թվականի N 69-Ա

11.07.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
07 ՄԱՅԻՍԻ 2018թվականի N 69-Ա

Ա. ԲԱԴԱԼՅԱՆԻՆ Ք.ԵՐԵՎԱՆ ԳՈՐԾՈՒՂԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով  “Տեղական ինքնակառավարման մասին” ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 29.12.2005թ. 2335-Նորոշումը

1. Ս/թ մայիսի 07-ից` 3 աշխատանքային օրով, քաղաքապետարանի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ Արտաշես Բադալյանին գործուղել ք.Երևան` “Գեոդեզիայի և քարտեզագրություն” ՊՈԱԿ` Գավառի գլխավոր հատակագծի նախագծման նյութերի ձեռք բերման նպատակով:
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ