Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 02 ՄԱՅԻՍԻ 2018թվականի N 67-Ա

11.07.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
02 ՄԱՅԻՍԻ 2018թվականի N 67-Ա

ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺՆԵՐ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

      Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 83 հոդվածով և հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 20.04.2018թ. թիվ 3 նիստի թիվ 20 որոշումը, կարգադրում եմ

1. Ս/թ մայիսի 07-ից Դավիթ Ռազմիկի Հովեյանին ընդունել աշխատանքի համայնքապետարանում որպես անասնաբույժ:
2. Անասնաբույժների աշխատավարձը ասահմանել համաձայն ավագանու որոշմամբ հաստատված դրույքաչափի:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ