Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 19-Ա

20.03.2018

 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 19-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը

1. Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 14 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն

Հակոբյան Համեստ        20 000 ՀՀ դրամ
Գզրարյան Արփիկ         20 000 ՀՀ դրամ
Առաքելյան Սուսան       20 000 ՀՀ դրամ
Սարդարյան Ռեփսիկ     20 000 ՀՀ դրամ
Հովհաննիսյան Ենգիբար 20 000 ՀՀ դրամ
Հովհաննիսյան Մկրտիչ  20 000 ՀՀ դրամ
Գուրօղլյան Միսակ        20 000 ՀՀ դրամ
Մելքոնյան Կարինե        20 000 ՀՀ դրամ
Շառոյան Արաքսի          20 000 ՀՀ դրամ
Զարդարյան Դարիկո      20 000 ՀՀ դրամ
Հակոբյան Մարտին       20 000 ՀՀ դրամ
Իսրաելյան Ալիտա        20 000 ՀՀ դրամ
Ավետիսյան Նարինե      20 000 ՀՀ դրամ
Սարգսյան Սուսաննա    20 000 ՀՀ դրամ
Ընդամնեը` 280 000 /երկու հարյուր ութսուն հազար/ ՀՀ դրամ:
2.Կարգադրությունըուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ