Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 18-Ա

20.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
12 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 18-Ա

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը,կարգադրում եմ

1.Գավառ համայնքի 2018թ. բյուջեով նախատեսված 09 բաժնի 4 խմբի 1 դասի /բարձրրագույն մասնագիտական կրթություն/ գրոծառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Գավառ քաղաքի ներքոհիշյալ բնակիչներին տրամադրել դրամական օգնություն.
Հովեյան Անի                     100 000 ՀՀ դրամ
Խոջյան Ժաննա                 145 000 ՀՀ դրամ
Հովհաննիսյան Լևոն        145 000 ՀՀ դրամ  
Ընդամենը 390 000 /երեք հարյուր իննսուն հազար/ ՀՀ դրամ:
Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ