Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 01 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 15-Ա

20.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
01 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 15-Ա

ԳԱԳԻԿ ՍԻՄՈՆԻ ՂԱՐԱԲԱՂՑՅԱՆԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ՀԱՍՏԻՔՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 86-րդ հոդվածի 1 մասով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 22.01.2018թ. թիվ 1 նիստի թիվ 2 որոշումը, կարգադրում եմ

1.Գագիկ Սիմոնի Ղարաբաղցյանին ս/թ փետրվարի 07-ից ընդունել աշխատանքի Գավառի քաղաքապետարանում որպես համայնքի տնտեսական զարգացման հարցերով պատասխանատու:
2.Գ. Ղարաբաղցյանի աշխատավարձը սահմանել համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված դրույքի 1/2-ի չափով:
3.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ