Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 01 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 14-Ա

20.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
01 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 14-Ա

ՏԱԹԵՎԻԿ ԽԱՆՁՐԱԾՅԱՆԻՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Ս/թ փետրվարի 01-ից քաղաքապետարանի հավաքարար Տաթևիկ Խանձրածյանին տրամադրել 2018թ. հերթական արձակուրդի մի մասը` 10 աշխատանքային օր` /հիմք անձնական դիմումը/: 
2. Տ. Խանձրածյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ փետրվարի 15-ն է: 
3.  Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:                                                                                                                                                                  

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ