Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 01 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 13-Ա

20.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
01 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2018թվականի N 13-Ա

ՄԱՅՐԱՆՈՒՇ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

     Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 1-ին մասով և հիմք ընդունելով Մ. Մինասյանի անձնական դիմումը, կարգադրում եմ

1.Ս/թ փետրվարի 01-ից լուծել քաղաքապետարանի օպերատոր Մ. Մինասյանի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագիրը:
2.Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ