Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 17 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 8-Ա

20.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
17 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 8-Ա

ԱՆԱՍՆԱԳԼԽԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

    Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին 35 հոդվածի 24) կետով, կարգադրում եմ

1. Գավառ համայնքում 2018 թվականի անասնագլխաքանակի հաշվառման նպատակով ձևավորել հանձնաժողով հետևյալ կազմով.

Հանձնաժողովի նախագահ`      Մկրտիչ Մանուկյան /աշխատակազմի գլխավոր

                                                              մասնագետ/
Անդամներ`                                   Արտավազդ Բոշյան /աշխատակազմի առաջատար

                                                            մասնագետ/
                                                         Արծրուն Ղուրշուդյան /աշխատակազմի

                                                          առաջատար մասնագետ/
                                                          Երեմ Զախարյան /պահակ/
                                                          Արման Մարուխյան /Գավառ համայնքի ավագանի/
                                                          Դավիթ Հովեյան /անասնաբույժ/
                                                          Սիմոն Ղռեջյան /անասնաբույժ/    

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ