Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 16 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 5-Ա

13.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
16 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 5-Ա

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ,,Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին’’ 10-ը փետրվարի 2011թ թվականի  N 168-Ն որոշման պահանջով, կարգադրում եմ

Գավառի քաղաքապետարանի 2017թ. գնումների գործի կազմակերպման ապահովման նպատակով ստեղծել պատասխանատու ստորաբաժանում հետևյալ կազմով

 Ստորաբաժանման ղեկավար`      Տիգրան Բրսիկյան – քաղաքապետարանի

                            աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր  

                                                                                                     մասնագետ

Անդամներ`                                  Մկրտիչ Մանուկյան – քաղաքապետարանի

                                                                   աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ

                                                   Ալվարդ Մանուկյան – քաղաքապետարանի

                                                                                      մամլո քարտուղար

 

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ