Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 3-Ա

13.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 3-Ա

ԼԻԼԻԹ ՋՈՒՂԵՑՅԱՆԻՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

    Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին'' Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 8-րդ հոդվածի 1.մասի 2/ կետով և 3-րդ մասով, կարգադրում եմ

1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժնի առաջատար մասնագետ Լիլիթ Ջուղեցյանին /պաշտոնի ծածկագիր 3.1-16/ շնորհել Հայաստանի Հանրապետության 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից;

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ