Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 2-Ա

13.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 2-Ա

ՄԿՐՏԻՉ ՉԱՆԴՈՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 86 հոդվածի 1-ին կետով

1. 2018թ. հունվարի 11-ից Մկրտիչ Չանդոյանին ընդունել աշխատանքի քաղաքապետարանում, որպես վարորդ` նրան վերապահելով քաղաքապետարանի ծառայողական ԳԱԶ -3110 մակնիշի 778LL11 պետհամարանիշի ավտոմեքենայի շահագործման պարտականությունները: 
2. Մ. Չանդոյանի աշխատավարձի չափը` համաձայն համայնքի ավագանու որոշմամբ հաստատված դրույքաչափի:
3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ