Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 1-Ա

13.03.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
08 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2018թվականի N 1-Ա

ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱԽՏԻԿՅԱՆԻՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ,,Համայնքային ծառայության մասին'' Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 8-րդ հոդվածի 1. մասի ա/ կետով, կարգադրում եմ

1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Գավառի տարածքային ստորաբաժանման պետ Լուսինե Բախտիկյանին /պաշտոնի ծածկագիր 1.3-1/ շնորհել առավելագույն` Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից;

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ