Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 189-Ա - ԴԱՎԻԹ ԱՍՈՅԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ 2018Թ. ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

20.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
29 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 189-Ա

ԴԱՎԻԹ ԱՍՈՅԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ 2018Թ.

 ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 167-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. ,,Գավառի մարզադպրոց'' ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Դավիթ Ասոյանի 2017թ. ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված 15 աշխատանքային օրը տեղափոխել հաջորդ տարի` 2018թ.:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ