Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 188-Ա - ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ 2018Թ. ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱ

20.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
29 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 188-Ա

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԸ 2018Թ. ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 167-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Կարինե Մանուկյանի 2017թ. ամենամյա արձակուրդի չօգտագործված 14 աշխատանքային օրը տեղափոխել հաջորդ տարի`2018թ.:
2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ