Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 170-Ա - Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
29 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 170-Ա

Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻՆ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  •     ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով և հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 29.12.2005թ 2335-Ն որոշումը

 1. Ս/թ նոյեմբերի 29-ին քաղաքապետարանի ծառայողական ԳԱԶ-31 մակնիշի 778 LL 11 պետհամարանիշի ավտոմեքենայով Գավառի քաղաքապետ Գ. Մարտիրոսյանին գործուղել ք. Երևան` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն` առանց գործուղման ծախսերի վճարման: 

2. Իրավատնտեսագիտական բաժնի պետին` սահմանված կարգով կատարել ավտոմեքենայի լցավորման համար վառելանյութի և քսայուղի բացթողման և դուրս գրման հաշվարկը:

3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ