Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 166-Ա - ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
24 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 166-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը

1. Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով  11 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն

 Թարխանյան Էլմիրա                                               20 000 ՀՀ դրամ

 Սաքեյան Վահան                                                     20 000 ՀՀ դրամ

Արշակյան Սյուզաննա                                              20 000 ՀՀ դրամ

Գարգրցյան Սոնա                                                      20 000 ՀՀ դրամ

Խաչատրյան Իսաբալի                                              20 000 ՀՀ դրամ

Ավետիսյան Լուսյա                                                   20 000 ՀՀ դրամ

Կալինինա Անժելա                                                    20 000 ՀՀ դրամ

Շահբազյան Ռաֆիկ                                                  20 000 ՀՀ դրամ

 Խաչատրյան Թերեզա                                               20 000 ՀՀ դրամ

Հովհաննիսյան Գառնիկ                                           20 000 ՀՀ դրամ

Ասլիկյան Մանուկ                                                     20 000 ՀՀ դրամ

Ընդամնեը` 220 000 /երկու հարյուր քսան հազար/ ՀՀ դրամ:  

2. Կարգադրությունըուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ