Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 165-Ա - Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 24 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 165-Ա ՍՈՖՅ

13.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
24 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 165-Ա

ՍՈՖՅԱ ԲՈՒՌՆՈՒՉՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

         Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

  1.       ,,Գավառի թիվ  7 մանկապարտեզ’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Սոֆյա Բուռնուչյանին նոյեմբերի  27-ից տրամադրել 2017թ. չօգտագործված արձակուրդի 10  աշխատանքային օրը /հիմք անձնական դիմումը/:
  2.    Ս. Բուռնուչյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 11-ն է: 
  3.       Տնօրենի պարտականությունները արձակուրդի ժամանակահատվածում վերապահել Բավական Հակոբյանին: 
  4.        Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ