Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 164-Ա - ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ

13.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 164-Ա

ԼՈՒՍԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

  1. Ս/թ  նոյեմբերի 20-ից ,,Գավառի մանկապատանեկան ստըեղծագործական կենտրոն'' ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Լուսինե Ղազարյանին տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մնացած մասը` 10 աշխատանքային օր` /հիմք անձնական դիմումը/: 

2.  Լ. Ղազարյանի վերադառնալու օրը` ս/թ  դեկտեմբերի 4-ն է:

3. Տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահել Հասմիկ Մհերյանին:   

4. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱ