Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 163-Ա - ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱ

13.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
13 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 163-Ա

ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով

1. Գավառի քաղաքապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանին նոյեմբերի 14-ից տրամադրել 2016թ. չօգտագործված արձակուրդի 14 աշխատանքային օրը: 

2. Գ.Մարտիրոսյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ս/թ դեկտեմբերի 4-ն է:

3. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ