Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 162-Ա - ՄԱՐԻԱ ՂԱՍԱԲՕՂԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍ

13.02.2018

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2017թվականի N 162-Ա

ՄԱՐԻԱ ՂԱՍԱԲՕՂԼՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 163-րդ հոդվածով, կարգադրում եմ

  1. Ս/թ  նոյեմբերի 13-ից ,,Գավառի ուսուցողական կենտրոն’’ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Մարիա Ղասաբօղլյանին տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդի մնացած մասը` 10 աշխատանքային օր` /հիմք անձնական դիմումը/: 

2.  Մ. Ղասաբօղլյանի վերադառնալու օրը` ս/թ նոյեմբերի 27-ն է: 

3. Տնօրենի պարտականությունները ժամանակավորապես վերապահել Կարինե Ղարաբաղցյանին:   

4. Կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                                  ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ