Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 143-ԱԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՑԱԳՐՈՒՄ ՉԱՆՑԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

29.10.2017

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

27 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 143-Ա


ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՑԱԳՐՈՒՄ ՉԱՆՑԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

          Ղեկավարվելով ,,Տեղական ինքնակառավարման մասին'' Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, կարգադրում եմ

Գավառ համայնքի կցագրում չանցած քաղաքացիների հաշվառման նպատակով ձևավորել հանձնաժողով հետևյալ կազմով`

Հանձնաժողովի նախագահ`                      Ռուբեն Կոխպեցյան /քաղաքապետի օգնական/

Անդամներ`                                          Արման Մարտիրոսյան  /աշխատակազմի իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ/

                                                         Արման Մարուխյան /Գավառ համայնքի ավագանու անդամ/ 


Համայնքի ղեկավար՝                      ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ


        Իսկականի հետ ճիշտ է՝

      Աշխատակազմի քարտուղար՝                    Կ. Մանուկյան