Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 142-Ա-ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԳԱՆՁ

29.10.2017

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


26 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 142-Ա


ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ԵՎ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՄ ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2012թ. N143-Ն հրամանի 177-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառի քաղաքապետարանի նեքրին աուդիտի բաժնի տարեկան ծրագիրը, կարգադրում եմ

1. Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գույքահարկի և հողի հարկի գանձումների բնագավառում հսկողական համակարգի գնահատման` դրանց արդյունավետությունը և օգտավետությունը ուսումնասիրելու և դիտարկելու նպատակով սույն թվականի հոկտեմբերի 02-ից` 12 աշխատանքային օրով, Գավառի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի բաժնի կողմից Գավառի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գույքահարկի և հողի հարկի գանձումների բնագավառում անցկացնել համապատասխանության աուդիտ:

2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 

Համայնքի ղեկավար՝                      ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ


        Իսկականի հետ ճիշտ է՝

      Աշխատակազմի քարտուղար՝                         Կ. Մանուկյան