Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 138-Ա-ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

29.10.2017

 

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն


22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 138-Ա


ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

  Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը

  1. Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնի 7 խմբի 1 դասի այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 2 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն

  Վանեցյան Բալասան                                        20 000 ՀՀ դրամ

  Արևշատյան Աննա                                           20 000 ՀՀ դրամ

Ընդամենը` 40 000 /քառասուն հազար/ ՀՀ դրամ:  

2. Կարգադրությունըուժի մեջ է ընդունման հաջորդ օրվանից:

              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան

 Իսկականի հետ ճիշտ է`

Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան