Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն N 137-Ա-ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

29.10.2017

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 137-Ա


ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

      Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ավագանու 21.08.2017թ. թիվ 5 նիստի որոշումը, կարգադրում եմ

     Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեով նախատեսված 09 բաժնի 4 խմբի 1 դասի /բարձրագույն մասնագիտական կրթություն/ գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Գավառ համայնքի հետևյալ բնակիչներին տրամարել դրամական օգնություն

Միրիմանյան Քրիստինե               180 000 ՀՀ դրամ

Խլղաթյան Մեսրոպ                     135 000 ՀՀ դրամ

Ոսկանյան Արիաննա                  180 000 ՀՀ դրամ

 

Ընդամենը` 495 000 /չորս հարյուր իննսունհինգ հազար/ ՀՀ դրամ:

2. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան

 Իսկականի հետ ճիշտ է`

Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան