ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 136-Ա-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

29.10.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 136-Ա

15.09.2017թ.                                                                                     ք. Գավառ

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻՆ

ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                                                                                                         

 

                        Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք 43 հոդվածի  2-րդ մասի 2-րդ կետով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

 

1.Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեով նախատեսված 01 բաժնի 06 խմբի 01 դասի /նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին/ գործառնական դասակարգման 4819 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Հայաստանի ավագանիների ասոցիացիային տրամադրել 50000 /հիսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

              Քաղաքապետ                                            Գ. Ե. Մարտիրոսյան

 Իսկականի հետ ճիշտ է`

Աշխատակազմի քարտուղար`                            Կ. Մանուկյան

   Իրավատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետին` կատարել գործուղման ծախսերի հաշվարկը:

 

             3.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից: