ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 125-Ա-ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՄԻՐԻԲՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 125-Ա

            29.08.2016թ.                                                                                            ù. ¶³í³é

 ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՄԻՐԻԲՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

1.Գավառի քաղաքապետարանի վարորդ Ա. Միրիբյանին սեպտեմբերի 01-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր:  /հիմք անձնական դիմումը/:

2. Ա. Միրիբյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ë/Ã  հոկտեմբերի 02-ն է:

3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 

Քաղաքապետ՝                             Գ. Մարտիրոսյան

Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար՝                                     Կ. Մանուկյան