ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 124-Ա-ԳԱՐԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ  124-Ա

            29.08.2016թ.                                                                                            ù. ¶³í³é

 ԳԱՐԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

1.Գավառի քաղաքապետի խորհրդական Գ. Մինասյանին սեպտեմբերի 01-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր և ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր    /հիմք անձնական դիմումը/:

2. Գ. Մինասյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ë/Ã  հոկտեմբերի 06-ն է: 

3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

Քաղաքապետ՝                             Գ. Մարտիրոսյան

Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար՝                                     Կ. Մանուկյան