ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 123-Ա_ ՌՈՒԲԵՆ ԿՈԽՊԵՑՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 123-Ա

            29.08.2016թ.                                                                                            ù. ¶³í³é

 ՌՈՒԲԵՆ ԿՈԽՊԵՑՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

1.Գավառի քաղաքապետի օգնական Ռուբեն Կոխպեցյանին սեպտեմբերի 01-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր ՀՀ կառավարության 11.08.2005թ. թիվ 1384-Ն որոշմամբ`  լրացուցիչ 4 աշխատանքային օր  /հիմք անձնական դիմումը/:

2. Ռ. Կոխպեցյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ë/Ã  հոկտեմբերի 06-ն է:  

3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 

Քաղաքապետ՝                             Գ. Մարտիրոսյան

Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար՝                                     Կ. Մանուկյան