ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 122-Ա_ ՀՐԱՅՐ ԴՌՆՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 122-Ա

            29.08.2016թ.                                                                                            ù. ¶³í³é

 ՀՐԱՅՐ ԴՌՆՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

                  Ղեկավարվելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

1.Գավառի քաղաքապետարանի պահակ Հրայր Դռնոյանին սեպտեմբերի 01-ից տրամադրել 2017թ. հերթական արձակուրդը` 20 աշխատանքային օր:  /հիմք անձնական դիմումը/:

2. Հ. Դռնոյանի աշխատանքի վերադառնալու օրը` ë/Ã  հոկտեմբերի 02-ն է:

3. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

 

Քաղաքապետ՜                             Գ. Մարտիրոսյան

Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար՜                                     Կ. Մանուկյան