ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 120-Ա-ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 120-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

            25.08. 2017թ.                                                                                                           ք. Գավառ                      

 Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ  մասով

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1.  Գավառ համայնքի 2017թ. բյուջեով նախատեսված 10 բաժնիի 7 խմբի 1 դասի  այլ սոցիալական ծրագրեր գործառնական դասակարգման 4729 տնտեսագիտական հոդվածով Գավառ համայնքի թվով 12 կարիքավոր ընտանիքների տրամադրել դրամական օգնություն.

Սաֆոյան Քրիստինե                                20 000ՀՀ դրամ

Քոչարյան Թամարա                                20 000 ՀՀ դրամ

Փոքրիկյան Միշա                                     20 000 ՀՀ դրամ

 Բադեյան Արմենուհի                              20 000 ՀՀ դրամ

 Խաչատրյան Մանուշ                              20 000 ՀՀ դրամ

 Զարդարյան Ժանետա                            20 000 ՀՀ դրամ

Մաջարյան Մկրտիչ                                 20 000 ՀՀ դրամ

Զաքոյոն Սոնա                                         20 000 ՀՀ դրամ

Հակոբյան Դավիթ                                    20 000 ՀՀ դրամ

Աղլամազյան Կարինե                           20 000 ՀՀ դրամ

Սարգսյան Ստյոպա                               20 000 ՀՀ դրամ 

Մկրտչյան Մարտիկ                               20 000 ՀՀ դրամ                    

Ընդամենը`  240 000 /երկու հարյուր քառասուն հազար/ ՀՀ դրամ:

  1. Կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                   Գ. Ե. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

         ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՃԻՇՏ Է `

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                                   Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ