ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 119-Ա-ԵԿՄ ԳԱՎԱՌԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

12.09.2017

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 119-Ա

17.08.2017թ.                                                                                         Ք. Գավառ

 ԵԿՄ ԳԱՎԱՌԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺՆԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

          Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենքի  35 հոդվածի 24) կետով, հիմք ընդունելով ՀՀ ԵԿՄ Գավառի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Ա. Գասպարյանի 16.08.2017թ. թիվ 117 գրությունը, 

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒՄ ԵՄ

  1. Գավառ համայնքի 2017 բյուջեով նախատեսված 01 բաժնի 06 խմբի 01 դասի /նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին/ գործառնական դասակարգման 4819 տնտեսագիտական հոդվածով նախատեսված գումարից Արցախ մեկնելու համար  ՀՀ ԵԿՄ Գավառի տարածքային բաժանմունքի պատանի երկրապահների մասնակցությունը ապահովելու համար  ՀՀ ԵԿՄ Գավառի տարածքային բաժանմունքին տրամադրել 150 000 /հարյուր հիսուն հազար/ՀՀ դրամ:

      2.  Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է ստորագրման պահից:  

Քաղաքապետ՝                             Գ. Մարտիրոսյան

Իսկականի հետ ճիշտ է

Աշխատակազմի քարտուղար ՝                                    Կ. Մանուկյան